•Hata•
 • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

H?BR?T S?STEMLER

Bir gürültü bariyeri uygulamas?, sadece tek bir malzemeden yap?labildi?i gibi, proje ihtiyaçlar?na göre farkl? malzemelerden de yap?labilir.


Günümüzde birçok uygulamada da hem estetik ihtiyaçlar?n kar??lanmas? hem de al?c?lardaki gürültü seviyelerinin daha etkili azalt?lmas? için farkl? malzemelerden olu?an hibrit sistemler kullan?lmaktad?r.


Yap?lan birçok tasar?mda, bariyerin a?a?? k?sm?nda alüminyum, ta?yünü gibi malzemelerle bariyerin toplam gürültü emicili?i artt?r?l?rken, yukar? k?s?mda ise pleksiglas gibi ?effaf malzemeler kullan?larak verimli gürültü izolasyonu ile hem al?c?lar hem de kaynaktaki insanlar, örne?in trafikte sürücüler, için görü? alan? artt?r?lm??t?r.


Gürültü emicili?inin gerekmedi?i durumlarda ise, a?a?? k?s?mda beton gibi yans?t?c? malzemeler kullan?labilmektedir.


?htiyaçlar?n?z uygun gürültü bariyeri tasar?m? ve uygulamas? için firmam?zla her zaman ileti?ime geçebilirsiniz.

 

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER

•Profil Bilgisi•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.091 seconds, 1.31 MB
Application afterRoute: 0.099 seconds, 1.61 MB
Application afterDispatch: 0.142 seconds, 2.11 MB
Application afterRender: 0.178 seconds, 2.42 MB

•Bellek Kulanımı•

2578200

•11 sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ogds2ft6808ntvirjh0nib2vb7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1513448243' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ogds2ft6808ntvirjh0nib2vb7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ogds2ft6808ntvirjh0nib2vb7','1513449143','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 104)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 85
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-16 18:32:23' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-16 18:32:23' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='85'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 104 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•1 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=46 )
   
    AND ( a.sectionid=1 )
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5

•Dil Dosyaları Yüklendi•

•Ã‡evrilmemiş dizi tanılayıcı•

•Hiçbiri•

•Ã‡evrilmemiş dizi tasarımcısı•

•Hiçbiri•