•Hata•
 • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Gürültünün al?c?larda azalt?lmas? amac?yla gürültü bariyerleri kurulurken, bir çok durumda hem al?c?larda hem de kaynakta örne?in trafikteki sürücülerde görü? alan?n?n k?s?tlanmamas? ve do?al çevrenin de görülebilmesi amac?yla ?effaf gürültü bariyerleri tercih edilmektedir.


?effaf akrilik levhalar da yüksek ???k geçirgenli?i, sararmayan yüzeyi, bir çok farkl? renk seçene?i, darbelere kar?? dayan?kl?l??? ve kolay ?ekil verilebilirli?i ile oldukça avantajl? ve dünyan?n bir çok yerinde uygulanan bir gürültü bariyeri malzemesidir.


Fides Grup, ?effaf gürültü bariyerlerinde dünya lideri olan PLEXIGLAS® Soundstop ürünün Türkiye temsilcisidir. Daha fazla bilgi icin t?klay?n?z. Üretici firma web sitesine ula?mak için t?klay?n?z.


?effaf akrilik levhalar?n iki modeli bulunmaktad?r:


?effaf Akrilik Gürültü Bariyerleri

Poliamitli Akrilik Gürültü Bariyerleri


?effaf Gürültü Bariyerleri ile ilgili katalog ve videolara ula?mak için t?klay?n?z.

 

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER

•Profil Bilgisi•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.116 seconds, 1.31 MB
Application afterRoute: 0.128 seconds, 1.60 MB
Application afterDispatch: 0.188 seconds, 2.12 MB
Application afterRender: 0.228 seconds, 2.43 MB

•Bellek Kulanımı•

2585200

•11 sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rgs0s0scoble1krv1948ej4cr7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1513447761' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rgs0s0scoble1krv1948ej4cr7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rgs0s0scoble1krv1948ej4cr7','1513448661','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 101)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 82
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-16 18:24:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-16 18:24:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='82'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 101 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•1 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=46 )
   
    AND ( a.sectionid=1 )
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5

•Dil Dosyaları Yüklendi•

•Ã‡evrilmemiş dizi tanılayıcı•

•Hiçbiri•

•Ã‡evrilmemiş dizi tasarımcısı•

•Hiçbiri•