•Hata•
 • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

 

Gürültü bariyeri uygulamalar?nda, uygulama alan?n?n ihtiyaçlar? da gözönüne al?narak uygun tasar?mlar ve malzemeler kullan?lmal?d?r.


Baz? durumlarda, gürültü kayna??n?n bulundu?u bölgenin al?c?lar?n ya?am alan?ndan izole edilmesi istenirken, baz? durumlarda ise bariyerin al?c?lar? gürültü kayna??n?n bulundu?u bölgeden koparmas?, çe?itli sebeplerle (görü? alan?n?n k?s?tlanmas?, estetik manzaran?n kapanmas?, vs.) tercih edilmez. Bir ba?ka deyi?le, gürültünün al?c?larda etkin kontrolü d???nda, çevresel mimariye ve al?c?lar?n menfaatlerine de uygun çözümler tercih edilir.


F?DES GRUP, uygulama bölgesinin özellikleri dikkate al?narak haz?rlanm?? tasar?mlar? ve bu tasar?mlara en uygun ürünleri sunar.

Farkl? ürün seçeneklerimizi incelemek için seçeneklerin üstüne t?klay?n?z:


?effaf Gürültü Bariyerleri

Alüminyum Gürültü Bariyerleri

Ye?il Gürültü Bariyerleri

Mobil Gürültü Bariyerleri

H?zl? Rayl? Sistemlere Özel Gürültü Bariyerleri

Hibrit Sistemler

 

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER

•Profil Bilgisi•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.070 seconds, 1.31 MB
Application afterRoute: 0.079 seconds, 1.60 MB
Application afterDispatch: 0.125 seconds, 2.12 MB
Application afterRender: 0.163 seconds, 2.43 MB

•Bellek Kulanımı•

2588864

•11 sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'nrm8uhdnot87plvu5nodfc10i0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1513448227' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'nrm8uhdnot87plvu5nodfc10i0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'nrm8uhdnot87plvu5nodfc10i0','1513449127','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 100)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 81
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-16 18:32:07' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-16 18:32:07' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='81'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 100 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•1 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=46 )
   
    AND ( a.sectionid=1 )
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5

•Dil Dosyaları Yüklendi•

•Ã‡evrilmemiş dizi tanılayıcı•

•Hiçbiri•

•Ã‡evrilmemiş dizi tasarımcısı•

•Hiçbiri•