Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Dnyan?n geli?mi? lkelerinde uzun y?llard?r ara?t?r?lan ve ynetimi iin bir ok al??ma yap?lan grlt kirlili?i, kontrol iin nlemler al?nmas? gereken ciddi bir problemdir. zellikle plans?z yap?la?m?? ?ehirlerde ya?ayan insanlar iin grltsz ya?am alanlar? art?k bir lks haline gelmi?tir.

F?DES GRUP, lkemizde de son y?llarda nemi artan grlt kontrol konusunda

Karayollar? ve Otoyollar,

Rayl? Sistemler,

Yerle?im Birimleri,

Endstriyel Tesisler,

?antiyeler,

E?lence Yerleri ve

H?zl? Rayl? Sistemlerde

grlt probleminin tespitinden, zmn geli?tirilmesi ve uygulanmas?na kadar her a?amada bir zm orta?? olarak al???r.

 

ZMLER?M?Z

HABERLER